Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

3.11.17
0
1.    Vzniknú nové nápady, riešenia alebo aktivity pre lepší život v Rači, ktoré prinesú verejné diskusie a stretnutia pri príprave participatívneho, čiže občianskeho rozpočtu
2.    Obyvatelia Rače priamo rozhodnú, ako sa minie vyčlenená suma peňazí
3.    Račania budú priamo vtiahnutí do procesu plánovania, rozhodovania o prioritách týkajúcich sa miesta, kde žijú
4.    Nové siete – ľudia sa na verejných stretnutiach k rozpočtu stretnú s inými obyvateľmi, susedmi a skupinami, ktorí majú rovnako záujem o rozvoj Rače
5.    Račania a Račanky budú mať príležitosť lepšie spoznať svojich volených zástupcov a zástupkyne a úradníkov miestneho úradu        
6.    Miestni obyvatelia a obyvateľky vedia viac o potrebách a problémoch vo svojom okolí, preto ich návrhy môžu byť lepšie a presnejšie, ako riešenia úradu
7.    Šancu zapojiť sa do plánovania a prípravy aktivít bude mať každý Račan a každá Račanka, deti, mládež, pracujúci, seniori aj aktívne komunity     
8.    Je to overený proces, ktorý už odskúšalo viac miest na Slovensku a môžeme sa od nich poučiť a vyhnúť sa chybám
9.    Je to dobrá príležitosť napr. pre skupiny mladých, psíčkarov, rodičov s deťmi, zeleno mysliacich ľudí zoznámiť sa a spoločne sformulovať požiadavku, či nápad do rozpočtu a vždy platí, že viac hláv, viac rozumu
10. Je to veľká príležitosť na rozvoj Rače a posunutie spolupráce medzi úradom, zastupiteľstvom a obyvateľmi na vyšší level

Hoci to znie veľmi akademicky, participatívny rozpočet je jednoduchý nástroj priamej demokracie, ktorý umožňuje občanom priamo rozhodnúť, ako sa minie určitá časť rozpočtu obce.

V praxi to znamená, že v rozpočte Rače na rok 2018 sa vyčlení konkrétna suma, o ktorej priamo rozhodnú ľudia, ktorí tu žijú.

Participatívny rozpočet na Slovensku už pár rokov nie je žiadnou novinkou. Niektoré samosprávy už majú niekoľkoročné skúsenosti s procesom prípravy „občianskeho“, teda participatívneho rozpočtu.

Na Slovensku začala formu participatívneho rozpočtu ako prvá využívať bratislavská mestská časť Nové Mesto. Od roku 2013 realizovali viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského života. Participatívny rozpočet aktuálne funguje a využívajú ho aj ďalšie slovenské mestá, ako Banská Bystrica, Trnava, Levice a Ružomberok.

Participatívny rozpočet umožní občanom priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa miesta, kde žijú. Je to proces, ktorý zabezpečí ľuďom možnosť diskutovať, spolupracovať a hľadať riešenia pri problémoch, ktoré majú vo svojom okolí.

Takto pripravený rozpočet nie je určený na riešenie základných služieb, ktoré má riešiť samospráva a nefunguje ani ako zázračná palička na komplikované problémy mesta. Práve naopak, je to príležitosť, ako lepšie spoznať miesto, kde žijeme, ako spojiť ľudí, ktorí sa zaujímajú o podobné témy a vo výsledku mať lepšiu a krajšiu Raču.

Hoci participatívne plánovanie, verejné prerokúvania strategických dokumentov a prizývanie občanov do diskusie nemá v Rači dlhú tradíciu, tak verím, že proces participatívneho rozpočtu bude dobrou školou pre nás všetkých. Je to príležitosť naučiť sa diskutovať, spolupracovať, prijímať konštruktívnu kritiku, zapájať do plánovania všetky vekové skupiny Račanov a najmä byť otvorení novým nápadom.

Ako robia participatívny rozpočet Trnava, Bratislava Nové Mesto či Prievidza?
Pozrite sa na ich webstránky:


Lenka Antalová Plavuchová
poslankyňa MZ MČ Rača
za Krasňany


Novší príspevok
starší príspevok
(zobrazuje sa najstarší príspevok)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára